hạnh tích thánh - Hành Hương Công Giáo

Thánh tích thánh Gioan Phaolô II bị trộm ở nhà thờ chính tòa Cologne

Một thánh tích của thánh Gioan Phaolô II vừa bị đánh cắp ở nhà thờ chính tòa Cologne, nước Đức. Một tấm vải có máu của thánh giáo hoàng được đặt trong một bình bằng kính. Thánh tích này đã được trưng bày ở nhà thờ chính tòa từ năm 2013, như kỷ niệm cho […]

Posted in: Giáo hội Hoàn Vũ, Hạnh các thánh, Tin tức / Tagged: , , , , , , , , Leave a comment

Thánh tích Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Cuba

Mười bảy năm sau chuyến viếng thăm Cuba lịch sử (1998), vị giáo hoàng người Ba Lan một lần nữa trở lại đất nước này, nhưng với thánh tích của ngài. Theo thông tin trên trang web của Hội đồng Giám mục Cuba, thánh tích là vài giọt máu của vị thánh chứa trong một chiếc lọ nhỏ, trong thời gian cuối cùng ngài nằm bệnh viện, không lâu trước khi thánh nhân qua đời vào ngày 02-04-2005. Thánh tích được rước đến […]

Posted in: Giáo hội Hoàn Vũ, Hạnh các thánh, Tin tức / Tagged: , , , , , , Leave a comment