thanh tich giao hoang - Hành Hương Công Giáo

Thánh tích thánh Gioan Phaolô II bị trộm ở nhà thờ chính tòa Cologne

Một thánh tích của thánh Gioan Phaolô II vừa bị đánh cắp ở nhà thờ chính tòa Cologne, nước Đức. Một tấm vải có máu của thánh giáo hoàng được đặt trong một bình bằng kính. Thánh tích này đã được trưng bày ở nhà thờ chính tòa từ năm 2013, như kỷ niệm cho […]

Posted in: Giáo hội Hoàn Vũ, Hạnh các thánh, Tin tức / Tagged: , , , , , , , , Leave a comment