hien thanh - Hành Hương Công Giáo

Phép lạ thứ hai đã nâng Đức Gioan Phaolô II lên hàng hiển thánh

Vào tháng Năm năm 2011, các bác sĩ điều trị cho Bà Floribeth Mora Diaz đã thấy tình trạng của Bà được hồi phục một cách nhanh chóng và đã không tìm ra lý do, đó chính là phép lạ thứ 2 nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Gioan Phaolô 2. Và đây là […]

Posted in: Giáo hội Hoàn Vũ, Hạnh các thánh / Tagged: , , , , , , , Leave a comment