La Vang là điểm hành hương gắn liền với nhiều người công giáo nói riêng và khách thập phương nói chung ghé thăm và cầu xin nhiều ân lành từ Đức Mẹ