Hành hương Công giaó JM ( HHCG JM)  giúp quí vị thực hiện ước mơ hành hương để thăm viếng những nơi lịch sử tôn giáo trong suốt hành trình 12 ngày tại…