tour hanh huong lavang - Hành Hương Công Giáo

Cuộc hành hương la vang đầu tiên phải băng rừng vượt núi (p3)

21. ĐẠI HỘI LA VANG 21 : 16.08.1987 Không có Giám mục chủ trì. Sức khỏe của Đức cha Philipphê đã có dấu hiệu không ổn, bệnh cũ tái phát. Lại đang bị quản thúc. Cha sở La Vang Nguyễn Vinh Gioang cũng đang trong tình trạng có thể được “mời làm việc” bất cứ […]

Posted in: Giáo hội Việt Nam, Góc chia sẻ, Tin tức / Tagged: , , , , , , , , Leave a comment

Cuộc hành hương la vang đầu tiên phải băng rừng vượt núi (p2)

6. ĐẠI HỘI LA VANG 6 : 20.08 – 22.08.1917. Đại Hội La Vang 6 được tổ chức trễ một năm. “Lẽ đáng năm ngoái đúng lệ ba năm kiệu ảnh trọng thể, song vì địa phận đòi cơn túng ngặt, bão táp hủy hoại đôi phen. Lại nhơn dân bất an đoàn thể, gia […]

Posted in: Giáo hội Việt Nam, Góc chia sẻ, Tin tức / Tagged: , , , , , , , , , Leave a comment

Cuộc hành hương la vang đầu tiên phải băng rừng vượt núi

Dựa vào những tư liệu đáng tin cậy : RAPPORT ANNUEL DES ÉVÊQUES DE HUẾ DE 1872 À 1940 (BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC VỊ GIÁM MỤC GP HUẾ – GỞI HỘI TRUYỀN GIÁO HẢI NGOẠI PARIS – Từ 1872 – 1940)[1] được biết trong Đại Hội La Vang 1, qua bài giảng, cha […]

Posted in: Giáo hội Việt Nam, Góc chia sẻ, Tin tức / Tagged: , , , , , , , , Leave a comment